REDAKSİYA HEYƏTİ:

Baş redaktor:

Əmir Əliyev (Bakı, Azərbaycan)

Baş redaktorun müavini:

Pərvanə Bayramova (Bakı, Azərbaycan)

Redaksiya Heyətinin sədri:

Turqay Hüseynov (Bakı, Azərbaycan)

Redaksiya Heyətinin üzvləri:

Məsumə Məlikova (Bakı, Azərbaycan)

Rüstəm Məmmədov (Bakı, Azərbaycan)

Nizami Səfərov (Bakı, Azərbaycan)

Əli Rzayev (Bakı, Azərbaycan)

İbrahim Quliyev (Bakı, Azərbaycan)

Kamil Səlimov (Bakı, Azərbaycan)

Şəhla Səmədova (Bakı, Azərbaycan)

Əfsər Sadıqov (Bakı, Azərbaycan)

Mayis Əliyev (Bakı, Azərbaycan)

Firuzə Abbasova (Bakı, Azərbaycan)

Ziyafət Əsgərov (Bakı, Azərbaycan)

Zaur Əliyev (Bakı, Azərbaycan)

Şükür Yusifov (Bakı, Azərbaycan)

Əlizadə Məmmədov (Bakı, Azərbaycan)

Əsmər Əliyeva (Bakı, Azərbaycan)

Fethi Gedikli (İstanbul, Türkiyə)

Cavid Abdullazadə (Ankara, Türkiyə)

Adel Abdullin (Kazan, Rusiya Federasiyası)

Elvin Teymurov (Moskva, Rusiya Federasiyası)

Viktoriya Romanova (Moskva, Rusiya Federasiyası)

Yuri Boşitski (Kiyev, Ukrayna)

Oleksandr Merejko (Kiyev, Ukrayna)

Azər Əliyev (Halle-Wittenberg, Almaniya)

Florian Riehl (Vürzburq, Almaniya)

Tamara Zarandia (Tbilisi, Gürcüstan)

Daulet Baydeldinov (Alma-Ata, Qazaxıstan)

Tomas Davilius (Vilnus, Litva)

Məsul katib:

Şahin Məmmədrzalı (Bakı, Azərbaycan)