AZƏRBAYCAN HÜQUQ JURNALI

(elmi-analitik jurnal)

 

Təsisçi: Bakı Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi

Jurnal 2002-ci ildən etibarən nəşr edilir. Jurnal Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. 2018-ci ilədək jurnal ildə dördə dəfə, 2018-ci ildən isə ildə 3 dəfə dərc olunur.

 

Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısına daxildir.

 

Elmi məqalələr azərbaycan, rus, ingilis, o cümlədən Redaksiya Heyətinin tövsiyə etdiyi digər dillərdə çap edilir. Elmi məqalələr yalnız nüfuzlu təşkilat və alimlərin rəyləri nəzərə alınmaqla, Redaksiya Heyətinin qərarı ilə çap edilir. 

 

ISSN 1810-9055

DOI: 10.61638/AZLAWJL